Privacy verklaring

Bloemerich by Ineke Vaasen Fotografie

In deze privacy verklaring leggen we uit wat we op de websitewww.bloemerich.nl doen met informatie die we over jou te weten komen. Als je vragen hierover hebt, neem dan contact op. De contactgegevens vind je aan het einde van deze verklaring.

Bloemerich neemt de bescherming van jouw privacy serieus en neemt passende maatregelen om misbruik en ongeoorloofde bekendmaking tegen te gaan.

Bloemerich verwerkt uitsluitend de volgende persoonsgegevens, waarbij wij ons houden aan de eisen die de privacy wetgeving stelt:

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene facturatie
afleveren producten en diensten
telefonisch en email contact
uitvoering wettelijke verplichtingen

Wij verwerken jouw persoonsgegevens wanneer jij gebruikmaakt van onze website of een (potentiele) klant van ons bent en/of deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of omdat dit wettelijk verplicht is.

Wanneer je een (contact)formulier invult

Wanneer je het contactformulier invult gebruiken wij jouw persoonsgegevens om jouw vraag of verzoek goed af te kunnen handelen. Hiervoor gebruiken wij de gegevens die je aan ons doorgeeft, onder andere NAW-gegevens en e-mailadres. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Wanneer je een (potentiele) klant van ons bent

Wanneer je een (potentiële) klant van ons bent gebruiken wij jouw NAW-gegevens, factuuradres, KvK nummer, telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend omdat ze nodig zijn om offertes en facturen op te sturen, betalingen te verwerken, contact te hebben en onze administratie te doen.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, of wettelijk geregeld is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

De betrokkene heeft ten alle tijden het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketing doeleinden van nieuwsbrieven of reclame.

Delen wij persoonsgegevens met derden?

Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals het verwerken van betalingen via een bank of andere betaaldienst verlener, het doen van onze administratie via administratiesoftware. Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed zijn beveiligd of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Als zich toch onverhoopt een data lek voordoet, dan zullen wij onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het data lek zo veel mogelijke te beperken. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Bloemerich direct contact op met deze betrokkenen.

Cookies

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. om onze website optimaliseren. Wij maken wel gebruik van links naar andere websites op onze website, zoals social media accounts en referenten. Wij verwijzen naar hun privacyverklaring mocht je op deze links klikken.

Je kunt je eventueel afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Het is ook mogelijk om cookies en andere opgeslagen instellingen uit jouw browser te verwijderen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Je hebt het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van jouw gegevens te vragen. Hiertoe kun je contact opnemen met ons via info@bloemerich.nl

Door jouw ondertekende contracten of aangegane overeenkomst over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een model release of quit claim zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

Onze contactinformatie:

Bloemerich by InekeVJ Laren NH
info@bloemerich.nl
Juli 2019