Oude Meesters

In november en december 2019 zijn twee van mijn werken te zien op exposities in Zaandam en in het midden van het Land.

In “Niet in het Rijks” in Zaandam is van 1 – 30 november de hedendaagse versie van Oopjen van Rembrandt te zien.  

Op deze expositie komen kunstwerken te hangen die niet geselecteerd werden door het Rijksmuseum in Amsterdam

Begin dit jaar deed het Rijksmuseum een oproep om in het Rembrandtjaar een op Rembrandt geïnspireerd kunstwerk in te sturen.

Meer dan 8.000 mensen uit 95 landen gaven begin dit jaar gehoor aan de oproep. Uiteindelijk opende “slechts” 693 kunstenaars hun eigen tentoonstelling in het Rijksmuseum: Lang Leve Rembrandt.

Café de Fabriek in Zaandam deed een oproep om expositie samen te stellen van de niet geselecteerde werken.

Oopjen van Rembrandt Anno 2019
"Niet in het Rijks" expositie Rembrandt

Flora van Rembrandt van Rijn

Het hedendaagse portret van Flora van Rembrandt van Rijn 

Rembrandt schilderde zijn vrouw Saskia als Flora. Dit schilderij was in 2018 voor het eerst te zien in Nederland in de tentoonstelling Hollandse Meesters in museum de Hermitage in Amsterdam.

“Flora” een ontroerend portret. Rembrandt schildert zijn jonge vrouw Saskia als Flora de Romeinse godin van de lente, de jeugd, bloeiende natuur en vruchtbaarheid. Met haar linker hand houdt ze de plooien van haar mantel bijeen; misschien een toespeling op een eventuele zwangerschap….Rembrandt hield van zijn vrouw en had haar graag als model. Hij hulde haar vaak in schitterende zijden gewaden en kostbaar brokaat. Met die stoffen, die hij in zijn atelier bewaarde, doste hij haar uit.

 

Portret van "Flora", Rembrandts vrouw Saskia, dat te zien was in de tentoonstelling Hollandse Meesters in museum de Hermitage in Amsterdam