Door de bank genomen

Door de bank genomen

kunstwerk in uitvoering

 Op 17 oktober 2019 kwam ik voor het eerst in het leegstaande pand van de voormalige Rabobank in Laren NH, en twee weken later konden hier 10 Larense kunstenaars een atelier- en expositieruimte inrichten.

Al even uniek is het dat, voorafgaand aan de opening van de expositie, het pand ook al geopend was voor bezoekers. Een open atelier dat in 2 maanden tijd leidde naar de feestelijke opening. 

Vrijdag 13 december werd deze bijzondere expositie in het voormalige RABO-pand aan de Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat in Laren geopend.

De expositie is het resultaat van een unieke samenwerking met projectontwikkelaar Mark Voerman uit Hilversum en investeerder Immo selekt.

Het voormalige RABO-pand staat leeg sinds de verkoop. Een doorn in het oog van velen. Er werd contact met de projectontwikkelaar en de eigenaar en  het plan voor tijdelijke expositie- en atelierruimte werd aan hen voorgelegd.

De reactie was even snel als enthousiast: ‘Een geweldig plan waar wij graag onze medewerking aan verlenen. Wij zijn op het moment druk met de toekomst van het pand en het is aan de gemeenteraad van Laren om daar in een later stadium goedkeuring aan te geven. Deze positieve benadering van een tijdelijke situatie kan ik alleen maar ondersteunen,’aldus Voerman.

Ineke zocht contact met twee andere kunstenaars om haar te assisteren bij de organisatie, en selecteerde vervolgens nog acht andere kunstenaars en een veelbelovend fashion ontwerper om een expositie in te gaan richten en in het atelier te werken.

‘Leegstand is nooit leuk en met dit initiatief hoop ik  niet alleen bij te dragen aan de bedrijvigheid en vitaliteit in Laren, het is ook nog eens goed voor de Larense kunstwereld. We staan tenslotte niet voor niets bekend als kunstenaarsdorp.

 

De expositie “Door de bank genomen” werd geopend Burgemeester Nanning Mol.

Voor meer informatie:

doordebank@gmail.com

Facebook @doordebanklaren

Ineke Vaasen krijgt de sleutel van voormalige Rabobank in Laren voor ateliers en exposities
Burgemeester Nanning Mol opent de expositie "Door de bank genomen"
Fashion van designer Tim Dekkers op de expositie Doordebankgenomen
Wandschildering doordebangenomen expositie in Laren NH